O mnie

 

  • Zastępca Komendanta 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy (źródło: www.10wsk.mil.pl)
  • Ordynator Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy w latach 2007-2015
  • Poradnia Diabetologiczna w ramach umowy z NFZ w Poliklinice 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5 (źródło: www.10wsk.mil.pl)
  • Z-ca przewodniczącego Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego (PTMag)
  • Autor bądź współautor 22 publikacji w czasopismach medycznych oraz 12 wystąpień na konferencjach i zjazdach lekarzy 
Nowości