Jacek Rzeszotarski

Dr n. med. Jacek Rzeszotarski

Jestem absolwentem Wojskowej Akademii Medyczna w Łodzi z 1994 roku. Od początku swojej pracy zawodowej związany jestem z 10 Wojskowym Szpitalem Klinicznym w Bydgoszczy. Tu odbyłem staż podyplomowy, w 1998 roku uzyskałem specjalizację I stopnia, a w 2002 specjalizację II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych. W 2008 roku zostałem specjalistą w zakresie nefrologii, a w 2012 roku w zakresie diabetologii. W 2005 roku uzyskałem stopień naukowy doktora nauk medycznych.

Jestem autorem i współautorem 23 publikacji w czasopismach medycznych polskich i zagranicznych oraz 12 wystąpień na konferencjach i zjazdach lekarzy. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Zainteresowania pozamedyczne to sporty wodne, podróże, literatura piękna. Moje życiowe motto to słowa Thomasa Fullera: wszystko jest trudne, zanim stanie się proste.

Dr n. med. Jacek Rzeszotarski

Jestem absolwentem Wojskowej Akademii Medyczna w Łodzi z 1994 roku. Od początku swojej pracy zawodowej związany jestem z 10 Wojskowym Szpitalem Klinicznym w Bydgoszczy. Tu odbyłem staż podyplomowy, w 1998 roku uzyskałem specjalizację I stopnia, a w 2002 specjalizację II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych. W 2008 roku zostałem specjalistą w zakresie nefrologii, a w 2012 roku w zakresie diabetologii. W 2005 roku uzyskałem stopień naukowy doktora nauk medycznych.

Jestem autorem i współautorem 23 publikacji w czasopismach medycznych polskich i zagranicznych oraz 12 wystąpień na konferencjach i zjazdach lekarzy. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Zainteresowania pozamedyczne to sporty wodne, podróże, literatura piękna. Moje życiowe motto to słowa Thomasa Fullera: wszystko jest trudne, zanim stanie się proste.

Praca i osiągnięcia

Moja praca w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy przebiegała następująco: w latach 1998 – 2007 byłem asystentem Kliniki Chorób Wewnętrznych, a w latach 2007 – 2014 ordynatorem Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii. Następnie w latach 2014 – 2019 pełniłem funkcję zastępcy Komendanta Szpitala. Obecnie jestem koordynatorem Stacji Dializ w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy. Pracę w szpitalu zawsze łączyłem z przyjmowaniem pacjentów w Poradni Diabetologicznej i Prywatnym Gabinecie Lekarskim.

Na wniosek Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w 2016 roku otrzymałem od Prezydenta RP Srebrny „Krzyż Zasługi”. Inne odznaczenia: Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju” (2012 r.), Srebrny Medal „Siły Zbrojne w Służbie Narodu” (2010 r.). Z kolei w 2018 roku w wyniku głosowania pacjentów otrzymałem I miejsce w kategorii Lekarz Rodzinny Roku w konkursie Hipokrates Kujaw i Pomorza. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

Praca i osiągnięcia

Moja praca w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy przebiegała następująco: w latach 1998 – 2007 byłem asystentem Kliniki Chorób Wewnętrznych, a w latach 2007 – 2014 ordynatorem Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii. Następnie w latach 2014 – 2019 pełniłem funkcję zastępcy Komendanta Szpitala. Obecnie jestem koordynatorem Stacji Dializ w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy. Pracę w szpitalu zawsze łączyłem z przyjmowaniem pacjentów w Poradni Diabetologicznej i Prywatnym Gabinecie Lekarskim.

Na wniosek Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w 2016 roku otrzymałem od Prezydenta RP Srebrny „Krzyż Zasługi”. Inne odznaczenia: Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju” (2012 r.), Srebrny Medal „Siły Zbrojne w Służbie Narodu” (2010 r.). Z kolei w 2018 roku w wyniku głosowania pacjentów otrzymałem I miejsce w kategorii Lekarz Rodzinny Roku w konkursie Hipokrates Kujaw i Pomorza. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.